ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

- βάπτιση -
Κατηγορία: Portfolio

ΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑΣ

- βάπτιση -
Κατηγορία: Portfolio
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΑΜΟΣ ΜΗΛΙΝΑ ΠΗΛΙΟΥ

- γάμος -
Κατηγορία: Portfolio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

- γάμος -
Κατηγορία: Portfolio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

- γάμος -
Κατηγορία: Portfolio
 
 

ΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ

- βάπτιση -
Κατηγορία: Portfolio
 
 
 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΟΥ

- γάμος -
Κατηγορία: Portfolio
 

PRE-WEDDING

- γάμος -
Κατηγορία: Portfolio